CÚT NỐI CHỐNG NƯỚC I

Cút nối I / China
3 chấu / 3 pins / IP68

CÚT NỐI CHỐNG NƯỚC I
CÚT NỐI CHỐNG NƯỚC I

Thông tin sản phẩm

Đơn giá: Liên hệ

Cút nối chống nước I


85
 
   
Thông số : CONNECTOR I  
Kích thước: L80mm  
24V-450A  
Chuẩn 3 chấu / 3 pins

Đặc tính:

 
IP68 / 3 pins  

 

Sản phẩm tương tự